Συντήρηση – Επισκευή Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού

Συντήρηση – Επισκευή

Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και την ανάλογη πείρα αναλαμβάνουμε την συντήρηση και επισκευή:

  • Ενισχυτών
  • Ηχείων
  • Τηλεοράσεων
  • Αναλογικών – Ψηφιακών Κονσολών Ήχου
  • Λοιπών Περιφεριακών Ηχητικών Συσκευών

Επίσης αναλαμβάνουμε την περιοδική συντήρηση επαγγελματικού εξοπλισμού.