Υπηρεσίες εγκατάστασης AV υψηλής ποιότητας.Εγκατάσταση ήχου & φωτισμού για καταστήματα εστίασης.