Αρχιτεκτονικός Φωτισμός & Ηχητική Κάλυψη για τα ποιό απαιτητικά Social Events.