Συντήρηση – Επισκευή

Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και την ανάλογη πείρα αναλαμβάνουμε την συντήρηση και επισκευή:

Ενισχυτών

Ηχείων

Τηλεοράσεων

Αναλογικών – Ψηφιακών Κονσολών Ήχου

Λοιπών Περιφερειακών Ηχητικών Συσκευών

Επίσης αναλαμβάνουμε την περιοδική συντήρηση επαγγελματικού εξοπλισμού.