Απρόσκοπτη διαχείριση ήχου. Επαγγελματικές ψηφιακές Κονσόλες Ήχου