Ηχητική & Φωτιστική Κάλυψη Συνεδριών. Υπηρεσίες Streaming, Stage, Φωτισμού, Ήχου & Εικόνας Για Συνέδρια & Hybrid Events.